1.
Nguyễn Bá Kiên, Lê Quốc Huy, Nguyễn Thị Thu Trang, Đặng Xuân Thủy, Đỗ Lê Hưng Toàn, Nguyễn Linh Giang, Võ Trần Anh. Nghiên cứu đúc phôi hợp kim Zn-Al và khảo sát tính chất điện hoá khi ứng dụng làm anốt cho pin sạc Zinc-ion. UD-JST [Internet]. 31 Tháng Giêng 2024 [cited 15 Tháng Tư 2024];22(1):48-51. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8929