1.
Đoàn Thị Vân, Lê Thị Ngọc Mai, Phan Đinh Thùy Linh, Tạ Thị Tiên, Phan Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Thu Bình. Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trong thiết kế video hỗ trợ dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 3. UD-JST [Internet]. 30 Tháng Tư 2024 [cited 15 Tháng Sáu 2024];22(4):59-64. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9049