1.
Nguyễn Phương Khánh, Trần Đặng Bích Huệ, Võ Hoàng Kin. Tarot và trò chơi trần thuật trong tiểu thuyết “Lâu đài của những số phận giao thoa” của Italo Calvino. UD-JST [Internet]. 30 Tháng Tư 2024 [cited 15 Tháng Sáu 2024];22(4):69-74. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9104