Quay trở lại Chi tiết Bài báo Khảo sát những thông số tối ưu cho quá trình chưng cất và thành phần hóa học tinh dầu lá lốt (piper lolot C.DC) Tải xuống Tải xuống PDF