Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ảnh hưởng của dầu gạo đến một số tính chất của màng pectin/ alginate/ dịch chiết hoa atiso Tải xuống Tải xuống PDF