Quay trở lại Chi tiết Bài báo Diễn đạt ẩn dụ về cơn giận trong tiếng Anh từ góc nhìn tri nhận Tải xuống Tải xuống PDF