Quay trở lại Chi tiết Bài báo Thiết kế và chế tạo bộ phận tách vỏ hạt sen tươi Tải xuống Tải xuống PDF