Quay trở lại Chi tiết Bài báo Xác định công suất dự phòng tối ưu của nhà máy điện ảo Tải xuống Tải xuống PDF