Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu sự tạo khối biofloc của vi khuẩn Escherichia coli và Chlorella vulgaris Tải xuống Tải xuống PDF