Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ảnh hưởng của pH và nồng độ các cation kim loại đến hiệu suất dòng điện và hình thái bề mặt lớp mạ Crom thu được từ dung dịch mạ chứa Cr(III) Tải xuống Tải xuống PDF