Quay trở lại Chi tiết Bài báo Mô phỏng vi dòng khí loãng dùng mô hình tựa khí động QGD với điều kiện biên trượt vận tốc và nhảy nhiệt độ Tải xuống Tải xuống PDF