Quay trở lại Chi tiết Bài báo Phân bố nhiệt trong mặt đường bê tông nhựa: Thực nghiệm và mô phỏng số Tải xuống Tải xuống PDF