Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tăng trưởng năng suất nhân tố tổng hợp của các hộ trồng lúa jasmine tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn 2017 – 2019 Tải xuống Tải xuống PDF