Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu chế tạo và tính chất phát quang của ion Er3+ trong thủy tinh B2O3-Bi2O3-Al2O3-ZnO Tải xuống Tải xuống PDF