Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đánh giá hiệu năng giao thức MQTT và HTTP trong một hệ thống IoT thời gian thực Tải xuống Tải xuống PDF