Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đánh giá tiềm năng sử dụng phương pháp viễn thám trong nghiên cứu thành lập bản đồ rạn san hô Tải xuống Tải xuống PDF