##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Mar 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Hoàng Minh Thiện, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính, Nguyễn Đức Minh, và Dương Công Vinh. “Đánh Giá tiềm năng sử dụng phương pháp viễn thám Trong Nghiên cứu thành lập bản đồ rạn San Hô”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 3, Tháng Ba 2022, tr 56-62, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7811.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##