Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (UD-JST) là ấn phẩm khoa học có phản biện độc lập, truy cập mở, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, uy tín, có số lượng truy cập và trích dẫn cao.

Tạp chí hoạt động theo Giấy phép số 510/GP-BVHTT, ngày 25 tháng 11 năm 2002 của Bộ Văn hoá-Thông tin và được cấp mã chuẩn quốc tế ISSN 1859-1531 (theo Công văn số 44/TTKHCN-ISSN, ngày 6 tháng 2 năm 2007 của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ).

Tạp chí đăng tải các công trình khoa học có chất lượng bằng tiếng Việt, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (theo Giấy phép số 210/CBC, ngày 5 tháng 3 năm 2008 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông) trong đó có 3 số bằng tiếng Anh (theo Giấy phép số 07/GP-BTTTT, ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Tạp chí công bố các bài nghiên cứu gốc (sau quá trình phản biện kín hai chiều) trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ khoa học xã hội đến khoa học tự nhiên và kỹ thuật tiên tiến. Các lĩnh vực chuyên ngành của tạp chí bao gồm (không giới hạn) đến các lĩnh vực sau:

  • Khoa học xã hội (tâm lý học, khoa học chính trị, kinh tế, giáo dục, quản trị kinh doanh, marketing);
  • Nhân văn (văn học, lịch sử, nghiên cứu ngôn ngữ, pháp luật);
  • Khoa học tự nhiên (toán học, vật lý học, hóa học);
  • Kỹ thuật tiên tiến (năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin và truyền thông, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, cơ khí điều khiển tự động, robot học, vật liệu tiên tiến, công nghệ nano, công nghệ sinh học).

Tạp chí xuất bản định kỳ hằng tháng, mỗi năm một tập, mỗi tập có 12 số. Số tháng 6 và tháng 12 được xuất bản bằng tiếng Anh.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng rất hân hạnh được nhận đăng các công trình mới của các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Tạp chí xin cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của tập thể phản biện và quý độc giả đã đồng hành suốt hơn 20 năm qua.

 

Gửi bài báo

Số hiện tại

Vol. 22, No. 6B, 2024
Đã Xuất bản: 2024-06-30

Các bài gửi
Xem Tất cả Các số