Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (UD-JST) là ấn phẩm khoa học có phản biện độc lập, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, uy tín, có số lượng truy cập và trích dẫn cao, được gia nhập Hệ thống cơ sở dữ liệu trích dẫn khoa học Đông Nam Á (Asean Citation Index - ACI).

Tạp chí hoạt động theo Giấy phép số 510/GP-BVHTT, ngày 25 tháng 11 năm 2002 của Bộ Văn hoá-Thông tin và được cấp mã chuẩn quốc tế ISSN 1859-1531 (theo Công văn số 44/TTKHCN-ISSN, ngày 6 tháng 2 năm 2007 của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ).

Tạp chí đăng tải các công trình khoa học có chất lượng bằng tiếng Việt, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (theo Giấy phép số 210/CBC, ngày 5 tháng 3 năm 2008 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông) và xuất bản mỗi năm 15 số, trong đó có 3 số bằng tiếng Anh (theo Giấy phép số 07/GP-BTTTT, ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Đại học Đà Nẵng công bố:
- Các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ mới, đa lĩnh vực.
- Thông tin những tiến bộ về khoa học và công nghệ trong và ngoài nước phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng rất hân hạnh được nhận đăng các công trình mới của các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Tạp chí xin cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của tập thể phản biện và quý độc giả đã đồng hành suốt hơn 20 năm qua.

 

Gửi bài báo

Số hiện tại

Vol. 21, No. 10, 2023
Đã Xuất bản: 2023-10-31

Các bài gửi
Xem Tất cả Các số