##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2024
Download
Cách trích dẫn
Đoàn Thị Vân, Lê Thị Ngọc Mai, Phan Đinh Thùy Linh, Tạ Thị Tiên, Phan Thị Như Quỳnh, và Nguyễn Thị Thu Bình. “Trí tuệ nhân tạo Và ứng dụng Trong thiết Kế Video hỗ trợ dạy học môn tự Nhiên Và Xã hội lớp 3”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 4, Tháng Tư 2024, tr 59-64, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9049.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##