Quay trở lại Chi tiết Bài báo Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trong thiết kế video hỗ trợ dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 3 Tải xuống Tải xuống PDF