Tạp chí công bố các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ mới, đa lĩnh vực; Thông tin những tiến bộ về khoa học và công nghệ trong và ngoài nước phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập của giảng viên và sinh viên.

Các bài báo gửi đăng ở Tạp chí được phản biện kín hai chiều bởi ít nhất 02 chuyên gia có uy tín trong hoặc ngoài nước. Tất cả các quy trình từ gửi bài, phản biện đến xuất bản đều được thực hiện trực tuyến thông qua Hệ thống website của Tạp chí.

Tạp chí xuất bản định kỳ hằng tháng, mỗi năm một tập, mỗi tập có 12 số.