Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (UD-JST) là tạp chí có phản biện độc lập, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế.

Tạp chí hoạt động theo Giấy phép số 510/GP-BVHTT, ngày 25 tháng 11 năm 2002 của Bộ Văn hoá-Thông tin và được cấp mã chuẩn quốc tế ISSN 1859-1531 (theo Công văn số 44/TTKHCN-ISSN, ngày 6 tháng 2 năm 2007 của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ), là Tạp chí khoa học có uy tín, có số lượng truy cập, tham khảo cao.

Tạp chí đăng tải các công trình khoa học có chất lượng bằng tiếng Việt, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (theo Giấy phép số 210/CBC, ngày 5 tháng 3 năm 2008 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông) và xuất bản đều đặn mỗi năm 15 số, trong đó có 3 số bằng tiếng Anh (theo Giấy phép số 07/GP-BTTTT, ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Đại học Đà Nẵng công bố:
- Các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ mới, đa lĩnh vực.
- Thông tin những tiến bộ về khoa học và công nghệ trong và ngoài nước phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập của giảng viên và sinh viên.

Những bài báo viết bằng tiếng Anh, sau khi được chấp nhận cho đăng trên Tạp chí sẽ được đăng ký vào cơ sở dữ liệu DOI quốc tế. Thủ tục đăng ký và chi phí do Tạp chí chi trả.

Tạp chí rất mong nhận được sự phối hợp, cộng tác của đông đảo các nhà khoa học, nhà giáo, các cán bộ nghiên cứu trong và ngoài Đại học Đà Nẵng cũng như các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế để uy tín và chất lượng của Tạp chí ngày càng được nâng cao.

 

Gửi bài báo