Lệ phí xử lý bài báo 1.000.000 đồng/bài. Lệ phí này đối với một bài báo có độ dài chuẩn 6 trang. Kể từ trang thứ 7 trở đi, lệ phí tăng thêm 200.000 đồng/trang.