Quay trở lại Chi tiết Bài báo Xác định các đặc trưng của hình chiếu giao tuyến lên mặt phẳng chứa hai trục song song của hai mặt bậc hai tròn xoay Tải xuống Tải xuống PDF