Quay trở lại Chi tiết Bài báo Chế tạo vật liệu composite Y2Ti2O7/SiC giao diện lồi-lõm với các đặc tính cơ học ưu việt hơn bằng phương pháp đúc trượt có từ tính hỗ trợ Tải xuống Tải xuống PDF