Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu mô phỏng dáng người trên không gian ba chiều từ hình ảnh hai chiều sử dụng phương pháp học sâu Tải xuống Tải xuống PDF