##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Phạm Lê Minh Hoàng, và Lê Thị Kim Oanh. “Nghiên cứu Mô phỏng dáng người Trên không Gian Ba chiều từ hình ảnh Hai chiều sử dụng phương pháp học sâu”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 5, Tháng Năm 2022, tr 33-38, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7841.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##