Quay trở lại Chi tiết Bài báo Thiết kế và chế tạo vali thông minh ứng dụng công nghệ xử lý ảnh Tải xuống Tải xuống PDF