Quay trở lại Chi tiết Bài báo Adaptive robust tracking RBF neural networks control for industrial robot minipulators based on backstepping Tải xuống Tải xuống PDF