Quay trở lại Chi tiết Bài báo Mô hình mô phỏng tank trữ nhiệt dưới dạng phân tầng nhiệt dùng phương pháp thể tích hữu hạn Tải xuống Tải xuống PDF