Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hệ thống cung cấp gió khô TKK-3 Tải xuống Tải xuống PDF