Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu quá trình hóa khí trấu trong tầng sôi và ứng dụng thay thế gas/dầu trong các lò đốt công nghiệp Tải xuống Tải xuống PDF