Quay trở lại Chi tiết Bài báo Xác định hệ số dẫn nhiệt cho vật liệu phức hợp hai thành phần Tải xuống Tải xuống PDF