Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu thiết bị trữ nhiệt ẩn dạng ống chùm cánh than chì Tải xuống Tải xuống PDF