Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu thực nghiệm xác định thông số hình học của hạt đường RS ứng dụng trong thiết kế máy sấy tầng sôi xung khí Tải xuống Tải xuống PDF