Quay trở lại Chi tiết Bài báo Cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng Tải xuống Tải xuống PDF