Quay trở lại Chi tiết Bài báo Điều khiển tối ưu thời gian cho cầu trục sử dụng phương pháp tạo dạng tín hiệu đầu vào Tải xuống Tải xuống PDF