Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ứng dụng chức năng đáp ứng tần số trong phân tích dao động kết cấu ô tô Tải xuống Tải xuống PDF