Quay trở lại Chi tiết Bài báo Thiết kế và chế tạo máy đóng gói sản phẩm dạng nằm ngang Tải xuống Tải xuống PDF