Quay trở lại Chi tiết Bài báo Mô phỏng phun trực tiếp hỗn hợp syngas-biogas-hydrogen có thành phần thay đổi vào buồng cháy động cơ dual fuel Tải xuống Tải xuống PDF