Quay trở lại Chi tiết Bài báo Rủi ro hối đoái và đầu tư trực tiếp của nước ngoài – Nghiên cứu tại Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF