Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải la canh từ tàu cá bằng công nghệ nuôi trồng và thu hoạch vi tảo Chlorella vulgaris Tải xuống Tải xuống PDF