Quay trở lại Chi tiết Bài báo Phân lập và tuyển chọn nấm men chịu nhiệt lên men ethanol từ nguồn nguyên liệu nông nghiệp Tải xuống Tải xuống PDF