Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đặt phòng khách sạn qua mạng xã hội: mối liên kết các quan điểm giữa lý thuyết hành vi hoạch định và mô hình chấp nhận công nghệ, trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF