Quay trở lại Chi tiết Bài báo Mô hình động lực học và mô phỏng quá trình chuyển số của hệ thống truyền lực cơ khí có cấp trên ô tô Tải xuống Tải xuống PDF