Quay trở lại Chi tiết Bài báo Điều khiển hướng chuyển động cho xe tự lái để tránh va chạm Tải xuống Tải xuống PDF