Quay trở lại Chi tiết Bài báo Chuyển đổi mode quang và định tuyến 4 ngõ ra sử dụng ống dẫn sóng chữ Y và giao thoa đa mode MMI Tải xuống Tải xuống PDF