##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jan 31, 2024
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Văn Tuấn, Phan Tuấn Anh, Phạm Minh Đức, Võ Duy Phúc, và Nguyễn Thị Hồng Yến. “Chuyển đổi Mode Quang Và định tuyến 4 Ngõ Ra sử dụng ống dẫn sóng chữ Y Và Giao Thoa đa Mode MMI”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 1, Tháng Giêng 2024, tr 7-11, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8909.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##