Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nợ công và đầu tư: bằng chứng thực nghiệm tại các nước trên thế giới Tải xuống Tải xuống PDF