Quay trở lại Chi tiết Bài báo Điều tra khả năng chịu nén của một số cấu trúc điền đầy khi in 3D FDM dùng vật liệu nhựa PLA Tải xuống Tải xuống PDF